REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.cras.skleppsb.com.pl


 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.cras.skleppsb.com.pl jest firma CRAS sp. z o.o.; kapitał zakładowy 520.000 zł; NIP 684-14-84-287; REGON 370311549, wpisaną do KRS pod numerem 0000106080 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Gliwice ul. Wrocławska 11, prowadzącą działalność w Olkuszu, ul. Przemysłowa 9, zwana dalej „Sprzedawcą”.

 2. Strona zamawiająca towary nazwana jest dalej „Klientem”.

 3. Ceny oferowanych towarów są wyrażone w złotych polskich i są podawane w wysokości brutto (z podatkiem VAT).

 4. Wszystkie informacje dotyczące towarów umieszczonych w sklepie pochodzą bezpośrednio z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

 5. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany towar może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

 6. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 1. Rejestracja

 1. Zakupów w sklepie internetowym www.cras.skleppsb.com.pl można dokonywać wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się. Klient nie ma możliwości dokonania zakupu w sklepie internetowym Sprzedającego bez uprzedniej rejestracji.

 2. Rejestracja w sklepie internetowym www.cras.skleppsb.com.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 3. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie sklepu Sprzedającego i podać w nim następujące, prawdziwe dane:

- imię

- nazwisko

- adres e-mail

- ulica i nr domu

- kod pocztowy

- miasto

- województwo

- numer telefonu

- hasło

- potwierdzenie hasła

4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze, powinny podać dodatkowo :

- nazwę firmy

- NIP

5. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracyjnego i po aktywacji zostaje utworzone indywidualne Konto Klienta.

6. W trakcie procesu rejestracji Klient winien zaznaczyć, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

6. Gdy po zarejestrowaniu, dane Klienta ulegną zmianie, jest on zobowiązany dokonać aktualizacji danych swoich danych w formularzu rejestracyjnym lub zgłosić ten fakt zmiany danych Sprzedawcy.

III Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia u Sprzedawcy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.cras.skleppsb.com.pl

 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 17:00

 3. Do zakupionego towaru, sklep wystawia paragon a na życzenie Klienta fakturę VAT. Przy składaniu zamówienia Klient zaznacza odpowiednią opcję – paragon lub faktura.

 4. Informacje o towarach, prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Złożone zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 6. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien, poprzez otwarcie zakładki „mój koszyk” wybrać towary, które zamierza kupić. Dodanie towaru do zakładki „mój koszyk” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zakładka ta służy wyłącznie do zarządzania zamawianymi towarami oraz do przeliczania wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie, należy wybrane przez siebie towary dodać do zakładki „mój koszyk”, określić rodzaj wysyłki i formę płatności a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i dalej postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

 8. Wysłane poprzez stronę internetową zamówienie, dla swoje ważności, musi być potwierdzone przez Sprzedającego. Zamówienia są potwierdzane drogą mailową w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili wysłania zamówienia. Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie złożonego zamówienia.

 9. Zamówiony towar zostanie dostarczony na adres podany przez Klienta.

 10. Sprzedawca sprzedaje gotowe produkty ale realizuje również zamówienia indywidualne.

 11. W przypadku sprzedaży towaru na indywidualne zamówienie, towar dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb zamawiającego. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klientowi nie przysługuje.

IV Zamówienia Indywidualne

 1. Zamówienia indywidualne stosuje się w sklepie Sprzedawcy przy sprzedaży tynków elewacyjnych, farb elewacyjnych i innych towarów, mających charakter świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w szczególności okien, bram garażowych i ogrodowych, ogrodzeń itp.

 2. Tynki elewacyjne i farby elewacyjne to produkty barwione na specjalne życzenie Klienta. W skład zamówienia tych towarów wchodzi wybrany przez Klienta kolor tynku lub farby. Zabarwienie tynku lub farby, czyli barwienie indywidualnie wybranymi przez Klienta pigmentami oznacza połączenie substancji bazowej oraz barwników w taki sposób, że produkt gotowy odpowiada unikalnym potrzebom zamawiającego i nie ma możliwości dopasować go do potrzeb i gustów innego kupującego. To produkty tworzone na specjalne zamówienie, posiadające ściśle określone właściwości i związane bezpośrednio z kupującym, który je zamówił.

V Formy płatności

1. Klient może zapłacić za kupiony towar w następujący sposób:

- przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego nr 32 1050 1445 1000 0090 3029 2651 

, wykonanym przed wysyłką towaru

- za pobraniem, w przypadku wysyłki realizowanej za pomocą firmy kurierskiej (gotówka)

- gotówką, przy osobistym odbiorze towaru.

2. Zapłata za zakupy realizowane według „indywidualnego zamówienia” może być regulowana wyłącznie za pomocą przelewu bankowego dokonanego przed wysyłką towaru lub gotówką, przy osobistym odbiorze.

3. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC)

VI Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upłynął od zawarcia umowy do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Termin realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru – od 24 godz. do 14 dni, od chwili zawarcia umowy.

3. Sprzedawca w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji.

VII Wysyłka

Sposób dostawy Klient wybiera w formularzu zamówienia;

 1. Ciężar przesyłki poniżej 30 kg.

Sprzedawca wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt transportu podany jest w zakładce „mój koszyk” przy podsumowania zamówienia.

 1. Ciężar przesyłki powyżej 30 kg.

Sprzedawca wysyła zakupione towary transportem zleconym wraz z dowodem zakupu na adres podany w formularzu zamówienia. Klient zostanie obciążony kosztem usługi transportowej zgodnie z taryfikatorem zamieszczonym na stronie Sprzedającego, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Termin dostawy jest ustalany ustalony jest poprzez uzgodnienie Sprzedającego z Kupującym. Klient zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojazdowej oraz rozładunku.

 1. Przesyłki pobraniowe realizowane są dla zamówień nie przekraczających 5.000 zł brutto.

 2. Odbiór własny odbywa się w miejscu prowadzenia działalności tj w Olkuszu, ul. Przemysłowa 9 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

 3. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz nie uwzględniają dostaw z zastrzeżeniem godzin odbioru.

 4. Podczas odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody, w obecności kuriera a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.

 5. W drodze odrębnych, indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, możliwe jest szczególne ustalenie warunków dostawy.

VIII. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy kupna zawartej na odległość poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Postawą zwrotu jest dowód zakupu zwracanego towaru.

 3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go na adres miejsca prowadzenia działalności Sprzedawcy.

 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta

 5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania za wyjątkiem gdy jest to związane z koniecznością zbadania zakupionego przez Klienta towaru.

 6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych, przelewem na konto wskazane przez Klienta.

 7. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

*Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2012.1225 – tekst jednolity)

Art. 10.1 Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

 1. w razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenie usługi – od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu odo dziesięciu dni od tej daty

 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie posługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1

 2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

 3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 6. Dostarczania prasy;

 7. Usług w zakresie gier hazardowych.

IX Reklamacje

 1. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne towaru lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe do czasu odbioru towaru przez Klienta (przed potwierdzeniem odbioru).

 2. Gwarancji nie podlegają towary użyte niezgodnie z instrukcję zastosowania i sztuką budowlaną

 3. W przypadku wykrycia wady mechanicznej przy odbiorze towaru, Klient może nie przyjąć towaru i powinien określić czy żąda wymiany, czy zwrotu kosztu. W przypadku uznanej reklamacji, koszty z nią związane pokrywa Sprzedawca.

 4. Koszt dostawy reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i odesłania go do Klienta, w przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, nie podlega zwrotowi.

 5. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów, wymagana jest pisemna reklamacja, przesłana do miejsca prowadzenia działalności Sprzedawcy, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie od 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

X. Polityka prywatności

1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2. Serwis przez swoje procedury zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Klientów. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 poprzez odznaczenie wyszczególnionego w Panelu Klienta pola o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych we wskazanym powyżej zakresie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygać Sąd działający w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy – to jest w Olkuszu.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz 271)